FAQ

Index

Vragen over koorts

No fever is expected as a result of the treatment. A wound infection or inflammation either. Fever is a body temperature above 38 degrees Celsius. In the event of a fever in babies under 3 months of age, you should consult your doctor. It is possible that your baby has a virus or other infection. In case of muscle ache or discomfort after the treatment you can give acetaminophen.

Moet er wond “nazorg” worden gedaan bij jonge kinderen?

Er is nog niet veel in de wetenschap bekend omtrent nazorg en oefeningen. Internationaal is in het algemeen het advies dit wel te doen gedurende 4 weken om mogelijke teruggroei tegen te gaan. De tong en lip in rust worden niet actief gebruikt, waardoor snel de originele anatomische positie wordt ingenomen. Om eventuele herbehandeling te voorkomen is ons advies voor wondnazorg bij jonge kinderen als volgt:

https://www.youtube.com/watch?v=47uZTg04PRU&t=73s

De wondnazorg bestaat uit 4 maal daags ( ongeveer om de 6 uur) gedurende 3 – 4 weken. In de 4e week de nazorg afbouwen. De nazorg bestaat uit horizontale en verticale bewegingen. 

Horizontaal 

Vijf á zes keer wondjes wrijven bovenlip en/of onder de tong (indien behandeld) 

Verticaal 

Twee á drie keer tong optillen richting het gehemelte vanaf de mondbodem met vingers in “V-vorm”. 

Twee á drie keer tong omhoog duwen als een deegroller terwijl de vingers een “J-vorm.”

Drie keer lip stretchen “duck face” (indien behandeld) 

Moeten er “oefeningen” worden gedaan bij oudere kinderen en volwassenen?

Na jarenlange gewenning van een bepaalde tongpositie is het raadzaam oefeningen te doen ter stimulatie. Dit is een lijst van mogelijke oefeningen:

 • Uitsteken van de tong en daarbij omhoog en laag bewegen
 • Uitsteken van de tong en daarbij van links naar rechts bewegen
 • Aan een ijsje of ander voorwerp likken of zuigen, waarbij de tong met name gestimuleerd wordt actief te zijn.
 • Tong van links naar rechts, 10 x
 • Aanzuigen tegen gehemelte, 10 tellen vasthouden
 • Klakken, zo vaak als maar mogelijk.
 • Tong uitsteken, 10 x
 • Tongpunt van bovenlip naar onderlip, 10 x

Wat houdt de begeleiding en nazorgspreekuur in van de lactatiekundige?

Er is een lactatiekundige IBCLC aanwezig ten tijde van de behandeling. Na de behandeling kijkt de lactatiekundige mee met het voeden. Ze kan helpen bij een flesje maken of het aanleggen aan de borst. Het draait om het op weg helpen van moeder en kind. Het is geen lactatiekundig consult. Tijdens het nazorgspreekuur is er meer tijd om op inhoudelijke vragen in te gaan. Het nazorgspreekuur is vooral bedoeld om de wondgenezing te checken en te kijken hoe de klachten verlopen en waarbij de tongriem kliniek nog kan helpen.

Moeten er “oefeningen” worden gedaan bij baby’s?

De baby moet nog leren om de tong optimaal te gaan gebruiken. Het is daarom raadzaam oefeningen te doen ter stimulatie.

De Tongriem Kliniek heeft de volgende filmpjes met mogelijke oefeningen:

https://www.youtube.com/watch?v=fbGJvCR9nYM&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=yGv0wvltrT8&t=8s

of van het trainen van een goede tongpositie:

https://www.youtube.com/watch?v=oLKknLjUtxI

Verwacht niet direct dat de baby het door heeft wat hij kan met zijn tong, soms neemt het enige weken voor er resultaat is. Zorg voor korte nagels en schone vingers, eventueel een medische handschoen of vingercondoompje (deze zijn niet noodzakelijk). Een koude vinger is aangenamer voor je kindje. Ook verdovende gel (voor doorkomende tanden) kan gebruikt worden om het prettiger te maken voor de baby:

https://www.youtube.com/watch?v=pKua1ww-uYo

Het filmpje https://vimeo.com/55658345 duurt 3 minuten en kan ook als voorbeeld dienen bij jonge baby’s. Voor oudere baby’s is er ook het volgende filmpje beschikbaar: https://www.youtube.com/watch?v=q9Io3Ush-S4.
Maak er een leuk spelletje van, zing of babbel gezellig met de baby. Verwacht niet direct dat de baby het door heeft wat hij kan met zijn tong, soms neemt het enige weken voor er resultaat is.

Volgorde oefeningen filmpje in het kort:

1: Massage gehemelte (rubbing palate)
2: Vinger zuigen, beetje er aan trekken zodat hij nog steviger probeert vast te houden (“tug of war” spelletje)
3: Midden tong wrijven, vinger naar buiten om het “cuppen” te stimuleren, het vast houden van de tepel in de mond.
4: Kaken masseren, alsof de tanden worden gepoetst met de top van de vinger, om de bewegingen naar opzij te stimuleren, want de tong wil de vinger goed leren volgen naar de zíjkanten.
5. Kin, neuspunt, bovenlip aanraken om het wijd open doen van de mond te stimuleren.
6: Stretchen/ optillen lip en tong en het wrijven van de wondjes, op het filmpje zie je hoe ze van haar vinger een “deegrollertje” (rolling pin) maakt.

Hulp bij andere manier van drinken, eten of praten. Hierbij kan de lactatiekundige het beste helpen bij de borstvoeding, daarnaast de pre-logopedist en voor de oudere kinderen de logopedist die oromyofunctionele therapie (OMFT) doet.

Moet er wond “nazorg” worden gedaan?

Er is nog niet veel in de wetenschap bekend omtrent nazorg en oefeningen. Internationaal is in het algemeen het advies dit wel te doen gedurende 4 weken om mogelijke teruggroei tegen te gaan. De tong en lip in rust worden niet actief gebruikt, waardoor snel de originele anatomische positie wordt ingenomen. Om eventuele herbehandeling te voorkomen is ons advies voor wondnazorg als volgt:

https://www.youtube.com/watch?v=6RU7ywaPMgs&t=65s

De wondnazorg bestaat uit 4 maal daags ( ongeveer om de 6 uur) gedurende 3 – 4 weken. In de 4e week de nazorg afbouwen. De nazorg bestaat uit horizontale en verticale bewegingen. 

Horizontaal 

Vijf á zes keer wondjes wrijven bovenlip en/of onder de tong (indien behandeld) 

Verticaal 

Twee á drie keer tong optillen richting het gehemelte vanaf de mondbodem met vingers in “V-vorm”. 

Twee á drie keer tong omhoog duwen als een deegroller terwijl de vingers een “J-vorm.”

Drie keer lip stretchen “duck face” (indien behandeld) 

What to do at home if the wound bleeds?

In very rare cases there is a coagulation disorder or anatomical variation that causes bleeding and will be solved immediately after the treatment.

One does not go home after the treatment before the wound is checked. In a baby, it is not expected that the wound starts bleeding at a later stage. In adults and older children, this may happen incidentally after the anaesthesia has worn off (anaesthesia contains vasoconstriction components). Most patients find that the numbness from the injection wears off after about two-three hours.

What can happen at home is that some scar tissue comes loose, scar tissue contains blood vessels. The wound wants to heal, and it should heal, but at the same time you don’t want too much scar tissue, which may restrict the mobility of the tongue again.

What to do: Slowly remove any clot or blood with a gauze before doing something similar to the one below. Keeping a baby upright and make sure that he or she is not too hot.

Do not rinse with water.

Press dry with a gauze for 3 minutes without letting go. If the wound is not dry another 5 minutes with small pressure.

Options for on the gauze: Strong tea is blood vessel narrowing and also xylometazoline (regular nasal spray).

A baby may immediately drink milk again.

If the wound is not dry after 10 minutes of pressure, please call the mobile number of the lactation consultant at the Tongue Tie Clinic (number on the card given to you). You must then return to the clinic after consultation with the therapist (1-way).

For treatments at a location other than the the Tongue Tie Clinic, the agreements with that doctor apply.

Oromyofunctional exercises

To get an optimal result after a tongue tie release you can do these exercises at the speech pathologist who is specialized in OMT or OMFT. It is best to exercise before and after the release. Older children and adults work on improving tongue movement, tongue rest posture, mouth breathing, lip seal and swallowing properly.  It is best to start one or two weeks before the release. It is also advisable to see a manual therapist beforehand to release any tension from compensating mechanisms build up over the years of living with a tongue tie.

There’s a list of speech pathologists (logopedisten) who are specialised in OMFT in The Netherlands who can help you or your child to improve your tongue function.

Here we have some videos of excellent providers from around the world.

Dr. Rishita Jaju and Smile Wonders staff in Reston, VA show you what post-Waterlaser Frenectomy exercises will work for your little ones.
Tongue Release Therapy Days 1-14 OMT of Stanley Dentistry
Tongue Release Therapy Days 15-21 OMT of Stanley Dentistry
The Four Goals of Myofunctional Therapy by Sarah Hornsby RDH, BS.
Carol Vander Stoep of Mouth Matters OMFT indications for problems and tongue tie.

Tips nazorg oudere baby, oefeningen en tongspelletjes

Hierbij wat linkjes voor nazorg bij de oudere baby. De oudere baby werkt vaak minder makkelijk mee. Dan kan een andere houding en wat speelselere benadering helpen. Een oudere baby heeft ook veel langer moeten compenseren met andere spieren om toch te kunnen drinken, dus een stukje therapie om het compensatiegedrag los te laten helpt. Daarnaast begeleiding van een lactatiekundige IBCLC of een pré-logopedist is aan te raden om het voeden te verbeteren. Zie hier een lijst met lactatiekundigen en therapeuten en pré logopedisten per provincie.

Oudere baby Lactatiekundige IBCLC, Melissa Cole. https://www.youtube.com/watch?v=-llmAhDoKno https://www.youtube.com/watch?v=q9Io3Ush-S4 

Oudere baby Lactatatiekundige IBCLC Jennifer Tow. https://www.youtube.com/watch?v=DgneHlx-5Rc

Kijk er even een paar keer naar, masseer ook de kaakspieren, wangen zoals op deze filmpjes. Help je kindje om te ontspannen.

 

Temporary complaints after treatment

Pain and discomfort, see this FAQ.

Temporarily more throwing up because the baby drinks more effectively, the stomach may not yet have been used to the new amount so quickly.

There may be some swallowed blood after the treatment. That doesn’t do any harm. A little green / black solidified blood  can be in the diaper.

More saliva.

Temporarily bad smell from the mouth. This is because the ties are removed and scalded at the same time.

Temporarily more difficult to latch on, more painful latching on, refusal of breast or bottle, also look at the FAQ about remedying compensation behaviour.

Suction blisters can stay for a while, your child is used to drinking in a compensatory way and it can take some time before it is gone. It does no harm.

Your baby can be very grumpy the first 24-48 hours. Also read the frequently asked question(link) about it.

Fever; in fever, the body temperature is 38 degrees or higher. It is very unlikely that this is due to the treatment, rather though another infection. It is important that your child is not drowsy and continues to drink well. If refusing milk give milk from a bottle or with syringe.

For children under 3 months with a fever you should always warn your doctor.

Vermeerderen van de melkproductie

Doordat je baby met een strakke tongriem en lipband minder effectief melk uit je borst kon krijgen, kan het zijn dat je melkproductie achter loopt bij de behoefte. Na de behandeling kan je baby beter vacuüm creëren, waardoor hij de borst beter kan leeg drinken.
Om de productie weer af te stemmen op de behoefte van je baby moet je vaak extra stimuleren door bijvoorbeeld vaker aan te leggen en van borst te wisselen. Ga ook borstcompressie toe passen. Bijvoeden kan beter aan de borst met een sonde of borstvoeding hulpset. Het stimuleert de melkproductie zonder dat je nog extra fles hoeft na te geven en hopelijk kan stoppen met kolven. Hier een filmpje hoe je dat eenvoudig doet. Hier hoe je de BHS van Medela gebruiken kan.

Bekijk deze video van kinderarts Jane Morton hoe je het beste met compressie en massage kan kolven en ook hoe je met de hand kan kolven om zodoende je productie omhoog kan brengen. Ga ook clusterkolven of powerkolven.

Er zijn daarbij ook kruiden die de productie helpen te vermeerderen en een medicijn.

Vraag de lactatiekundige IBCLC om een consult. Weeg je baby regelmatig bij het consultatiebureau.

Who can I contact with questions after treatment?

After the procedure you will receive an aftercare card with the mobile number of the Lactation Consultant present at your appointment. You can contact her with any questions regarding the procedure. She will then contact Dr. Kirsten Slagter,(DSS,PhD), or Dr. Suzanne Wink (GP).

These questions may include:

 • day or night about bleeding that cannot be stopped by applying pressure on the wound
 • concerns about the healing of the wound
 • the appearance of the wound.

Any concerns about (breast) feeding please contact the Lactation Consultant.

If you are worried about the appearance of the wound you can send a video or photo to whatsapp or messenger of the Lactation Consultant or info@tonguetieclinic.com.

If you are worried about the general health of your child, always contact your general practitioner as well.

Zijn er mogelijkheden om het compensatiegedrag van een baby te verbeteren?

De baby heeft soms lang op een andere en compenserende manier moeten drinken, wat al in de baarmoeder met het vruchtwater plaatsvond. Soms “klemt” een baby de kaak, of lijkt de baby wel te bijten aan de borst of fles. Mogelijk is er een trilkinnetje (van de spierspanning) aanwezig en opende de baby zijn mondje slecht om de borst aan te happen. Op deze video zie je hoe je de baby kan helpen de kaken te ontspannen.

Tijdens het voeden kan een baby ook “overstrekt” liggen of een voorkeurshouding hebben. Deze soms erg gespannen kaakspieren en spieren in het mond-, keel-, en halsgebied kunnen geholpen worden te ontspannen, om de baby een signaal te geven dat compenseren niet meer nodig is en dat hij of zij op een andere manier kan gaan drinken. Ook baby’s met koliek of buikkrampjes en huilbaby’s hebben baat bij een eventuele behandeling van een professional zoals een fysiotherapeut, chiropractor, osteopaat of manueel therapeut die een universitaire studie afgerond heeft en kan helpen om compensatiegedrag af te leren. Check bij een praktijk of er veel baby’s geholpen worden en dan met name in het mond/halsgebied.

Kijk ook op deze pagina voor adressen van andere hulpverleners die hun expertise inzetten om de baby in de motorische ontwikkeling verder te helpen zoals de kinderfysiotherapeut die bij je thuis in de dagelijkse verzorging de motorische therapie bij je leert toepassen, de logopedist voor verdere ontwikkeling op het gebied van gebruik van de tong en de mond bij drinken eten en praten, de lactatiekundige bij verder verhelpen van borstvoedingsproblemen die ontstaan zijn door strakke tongriem.

 

 

Case studies en onderzoek chiropractie en manuele therapie:

Nederlandse casestudie, borstvoedingsproblemen en chiropractiebehandeling.

http://www.enhancedentistry.com.au/wp-content/uploads/2015/02/Chiropractic-and-Breastfeeding.pdf 114 case studies.

Meer artikelen:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19836604

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22014911

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19066699

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23158465

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22675226

Moet ik de baby paracetamol als zetpil geven?

Over het algemeen is de baby een dag mopperig na de behandeling (24-48 uur).

Houdt de baby veel bij je en het liefst huid op huid zodat er warmte gevoeld wordt. Voedt op verzoek of geef een extra flesje als de baby dit aangeeft.

Afhankelijk van het aantal maanden en gewicht de geadviseerde dosering toepassen.

Je kan prima paracetamol geven zoals op de verpakking aangegeven staat. 4 tot maximaal 6 per dag. De eerste twee dagen zou je voor de voeding (bij welke je ook de nazorg wil doen) een paracetamolzetpil kunnen geven en dan aan het einde van de voeding de nazorg doen. (Alleen Etos heeft de 60 mg dosis te koop.)

 

 

Moet er “nazorg” of oefeningen worden gedaan?

Er is nog niet veel in de wetenschap bekend omtrent nazorg en oefeningen.

Het algemeen advies is dit wel te doen gedurende 2 weken om mogelijke teruggroei tegen te gaan. De tong en lip in rust worden niet actief gebruikt, waardoor snel de originele anatomische positie wordt ingenomen. Om eventuele herbehandeling te voorkomen is het advies voor:

Baby’s

 1. Oefeningen; De baby moet nog leren om de tong optimaal te gaan gebruiken. Het is daarom raadzaam oefeningen te doen ter stimulatie. Het filmpje https://vimeo.com/55658345 duurt 3 minuten en kan als voorbeeld dienen bij jonge baby’s. Voor oudere baby’s is het voorbeeld , https://www.youtube.com/watch?v=q9Io3Ush-S4Maak er een leuk spelletje van, zing of babbel gezellig met de baby. Verwacht niet direct dat de baby het door heeft wat hij kan met zijn tong, soms neemt het enige weken voor er resultaat is.Zorg voor korte nagels en schone vingers, eventueel een medische handschoen of vingercondoompje i.v.m. infectie gevaar. Een koude vinger is aangenamer voor je kindje.Volgorde oefeningen filmpje in het kort:1: Massage gehemelte (rubbing palate)
  2: Vinger zuigen, beetje er aan trekken zodat hij nog steviger probeert vast te houden (“tug of war” spelletje)
  3: Midden tong wrijven, vinger naar buiten om het “cuppen” te stimuleren, het vast houden van de tepel in de mond.
  4: Kaken masseren, alsof de tanden worden gepoetst met de top van de vinger, om de bewegingen naar opzij te stimuleren, want de tong wil de vinger goed leren volgen naar de zíjkanten.
  5. Kin, neuspunt, bovenlip aanraken om wijd open doen van de mond te stimuleren.
  6: Stretchen/ optillen lip en tong en het wrijven van de wondjes, op het filmpje zie je hoe ze van haar vinger een “deegrollertje” (roling pin) maakt.
 2. Wondnazorg en tong optillen: Voorkomen zo veel mogelijk dat het weer vast groeit.
 3. Hulp bij andere manier van drinken, eten of praten. Hierbij kan de lactatiekundige het beste helpen bij de borstvoeding, daarnaast de pre-logopedist en voor de oudere kinderen de logopedist die myofunctionele therapie doet.

Oudere kinderen en volwassenen:

 • Uitsteken van de tong en daarbij omhoog en laag bewegen
 • Uitsteken van de tong en daarbij van links naar rechts bewegen
 • Aan een ijsje of ander voorwerp likken of zuigen, waarbij de tong met name gestimuleerd wordt actief te zijn.
 • Tong van links naar rechts, 10 x
 • Aanzuigen tegen gehemelte, 10 tellen vasthouden
 • Klakken, zo vaak als maar mogelijk.
 • Tong uitsteken, 10 x
 • Tongpunt van bovenlip naar onderlip, 10 x